Exterior | Interior (CA | ES)

CA

Exterior | Interior és un diàleg entre vuit llocs i les seves narratives històriques. Com a intervenció mediada per l’art, és una col·lecció heterogènia de les fibres culturals intangibles i oblidades que configuren els barris barcelonins de Sants i Les Corts. 

Els artistes interioritzen les narratives externes dels espais, co-creant així obres d’art amb una història determinada, afegint una nova capa als seus relats. En aquest procés de combinar espai-relat-persona, l’artista inicia una conversa entre passat i present, i l’obra d’art dona accés a un nou lloc i una nova narrativa desconeguda. 

En un primer moment, les obres d’art van agafar la forma d’efímeres instal·lacions site-specific. Avui, els artistes ens mostren el que queda dels vestigis d’aquells espais. I hi ha un altre canvi: el que una vegada va ser extern ha passat a ser intern. Una obra d’art que inicialment es comunicava amb l’entorn que l’havia inspirat, ara s’adapta a ell i comença a dialogar amb ella mateixa. Si en el seu interior perdura ocult el temps, a l’exterior s’expressa la naturalesa essencial de l’art.

ES

Exterior | Interior es un diálogo entre ocho lugares y sus narrativas históricas. Como intervención mediada por el arte, es una colección heterogénea de las fibras culturales intangibles y olvidadas que configuran los barrios barceloneses de Sants y Les Corts.

Los artistas interiorizan las narrativas externas de los espacios, co-creando así obras de arte con una historia determinada, añadiendo una nueva capa a sus relatos. En este proceso de combinar espacio-relato-ser, el artista inicia una conversación entre pasado y presente y la obra de arte da acceso a un lugar nuevo y a una narrativa desconocida.En un primer momento, las obras de arte tomaron la forma de efímeras instalaciones site-specific. Hoy, los artistas nos muestran lo que queda de los vestigios de aquellos espacios. Y hay otro cambio: lo que una vez fue externo ha pasado a ser interno. Una obra de arte que inicialmente se comunicaba con el entorno que la había inspirado, ahora se adapta a él y empieza a dialogar consigo misma. Si en su interior permanece oculto el tiempo, su exterior expresa la naturaleza esencial del arte.

Fotos: Santi Periel

Discubre las obras

Sergi Aguilar | Ely Daou | Logan B. Fields | Teresa Gancedo | Marc Larré | Rebecca Lyne | Lizette Nin | Rubén Verdú

Discurso sobre la realidad

Como parte de la exposición en curso Exterior | Interior en la Fundació Suñol, tuve el placer de entrevistar a la artista Teresa Gancedo sobre su trabajo, su experiencia exhibiendo en el Guggenheim de Nueva York “Nuevas imágenes de España” y cómo ha evolucionado su trabajo desde entonces.